Felszámolóbiztosaink
Hitelezői igény bejelentésének díja
Törvényszékek számlaszámai
Behajthatatlansági nyilatkozat
Dokumentumtár
Felhívás Cstv. 63/B. § (1) bek szerint  
 
 
Felhívás Cstv. 63/B. § (1) bek szerint
 
 

Társaságunk a Cstv. 63/B. § (1) bek. szerint az alábbiakban tájékoztatja a hitelezőket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a folyamatban lévő felszámolások táblázatában - külön megjelölt (PDF-jelölés) - felszámolás alá került gazdasági társaságok vonatkozásában az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, illetve a nyilvántartások, a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan.

A felszámoló a fentiek alapján ezúton tájékoztatja a hitelezőket, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván benyújtani az illetékes Törvényszékhez a táblázatban megjelölt eljárások tekintetében.

Kérjük, amennyiben bárkinek tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ideértve az ingatlan- és ingó vagyont, a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

Egyszerűsített eljárások

 

Székhely
1111 Budapest, Lágymányosi utca 14/B Fsz. 1.
Postacím
1447 Budapest, Pf: 483.
Telefon/fax
06 1 321 1142
E-mail