Felszámolóbiztosaink
Hitelezői igény bejelentésének díja
Törvényszékek számlaszámai
Behajthatatlansági nyilatkozat 
Dokumentumtár
Felhívás Cstv. 63/B. § (1) bek szerint
 
 
Behajthatatlansági nyilatkozat
 
 

Felszámolási eljárásban a hitelező írásban behajthatatlansági nyilatkozatot (igazolást) kérhet a felszámolótól, ha hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre, és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.

A csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46. § 8. bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § 4. bek. 10.) pont (C) alpontja alapján fizetendő 2.000 Ft + áfa költségtérítést a Cég Felügyelet Kft. részére kérjük (közleményként a felszámolás alatt álló cég megjelölésével) átutalni a Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10100716-58526200-01000007 számú számlájára. A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően a számlával egyidejűleg fogja megküldeni.

 

Székhely
1111 Budapest, Lágymányosi utca 14/B Fsz. 1.
Postacím
1447 Budapest, Pf: 483.
Telefon/fax
06 1 321 1142
E-mail